Nowe władze Polskiej Rady Chrześcijan i ŻydówWiadomości

05.06.2015

Na początku czerwca, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, Polska Rada Chrześcijan i Żydów wybrała nowe władze.

Na kolejna kadencję wybrano dotychczasowych współprzewodniczących: Bogdana Białka oraz Stanisława Krajewskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali: rabin Stanisław Wojciechowicz oraz ks. Grzegorz Michalczyk.

Do Zarządu weszli również Krzysztof Dorosz, były redaktor naczelny miesięcznika "Jednota", oraz Włodzimierz Kac, przewodniczący GWŻ w Katowicach.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 roku. Głównymi celami są wzajemne poznawanie i zrozumienie się chrześcijan i Żydów, przezwyciężanie stereotypów i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Rada jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Radą wspólnie kierują dwie osoby – jedna reprezentująca chrześcijan, druga Żydów.