72. rocznica buntu w TreblinceWydarzenia

31.07.2015

Aby upamiętnić ofiary obozu zagłady w Treblince, w dniu 72. rocznicy buntu i ucieczki więzionych tam Żydów, 2 sierpnia, jak co roku Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na uroczyste spotkanie, które rozpocznie się przy pomniku głównym o 11:00. 

Gościem honorowym obchodów będzie Samuel Willenberg - ostatni z żyjących uciekinierów, który stracił w Treblince dwie siostry. Po przedostaniu się do Warszawy ukrywał się na "aryjskich" dokumentach, aby 1 sierpnia 1944 roku stanąć do walki w powstańczych szeregach AK, potem PAL.

Po uroczystościach przy pomniku, ok. 12:30 odbędzie się wernisaż „SZUKAJĄC TREBLINKI" - eksponaty prezentowane w ramach tej wystawy zostały znalezione na terenie byłego obozu zagłady oraz byłego karnego obozu pracy w Treblince podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w ramach siedmioletniego projektu naukowego dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University. 
Obok wystawy stałej zaprezentowana zostanie ekspozycja tymczasowa pt.: „Treblinka okiem artysty”. Ekspozycja ta składać się będzie z prac siedmiu artystów, zainspirowanych przedmiotami znalezionymi podczas badań.

Od 23 lipca 1942 roku, gdy do Treblinki przyjechał pierwszy transport z Żydami z getta warszawskiego, do listopada następnego roku zginęło tam ponad 800 tysięcy ludzi. 

2 sierpnia 1943 roku członkom Sonderkommanda udało się wzniecić w Treblince powstanie, którego celem miało być zniszczenie ośrodka zagłady. W czasie buntu niespełna 300 osobom udało się wydostać z obozu, a końca wojny doczekało około 100 z nich. 

Po powstaniu obóz zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 r. rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje, teren zaorano i obsiano łubinem.