Antysemityzm na WęgrzechAntysemityzm

24.03.2014

Według nowych badań opublikowanych na Węgrzech, aż 40 procent respondentów akceptuje pewne postawy antysemickie.

Badanie na 1200 respondentach przeprowadzono w grudniu. Wykonała je firma Median na zlecenie Fundacji Działania i Ochrony - organizacji zajmującej się monitorowaniem antysemityzmu. Wyniki badan zostały zaprezentowane w poniedziałek podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Fundację w jej siedzibie w Budapeszcie.

"Możemy wyciągnąć wniosek, że 35 do 40 procent badanych zdecydowanie akceptuje pewne antysemickie stereotypy, a 7 procent nawet skrajnie antysemickie stereotypy," powiedział prof. Andras Kovacs z Central European University, który nadzorował badania.

Kovacs przeprowadził kilka poprzednich badań na temat antysemityzmu na Węgrzech. Jego zdaniem wśród tych, którzy akceptują takie stereotypy, odsetek osób, które wyrażają otwartą niechęć wobec Żydów, wzrósł dramatycznie w 2010, kiedy ksenofobiczna, skrajnie prawicowa partia Jobbik weszła do parlamentu.

W latach 2003 - 2009 podobne badania wykazały średnio 11 procent respondentów wyrażających niechęć do osób pochodzenia żydowskiego. W 2010 było to 28 procent, w 2011 - 24 procent, w 2013 - 21 procent.