Antysemityzm w EuropieAntysemityzm

28.04.2014

Przejawy antysemityzmu są coraz intensywniejsze i bardziej okrutne, według rocznego raportu opublikowanego właśnie przez Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry we współpracy z Uniwersytetem w Tel Awiwie i Europejskim Kongresem Żydów.

W 2013 w Europie było 554 zgłoszonych przypadków przemocy na tle antysemickim, co oznacza spadek o 19 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. "Antysemityzm nadal przenika do głównego nurtu, od skrajnych obrzeży zarówno lewej jak i prawej strony sceny politycznej, a jego przejawy nie są już incydentalne, lecz stały się niemal codziennym zjawiskiem," napisano w raporcie.

Najwięcej antysemickich incydentów miało miejsce we Francji - 116. Wzrost nastąpił w przypadku Wielkiej Brytanii - 95 incydentów w porównaniu do 84 w roku 2012. W Niemczech zgłoszono 36 takich incydentów, na Ukrainie - 23, w Rosji - 15, na Węgrzech - 14.

Czyny, o których mowa były popełniane zarówno z użyciem broni, jak i bez. Dochodziło do podpaleń, aktów wandalizmu lub bezpośrednich gróźb wobec osób lub instytucji żydowskich. Niszczono synagogi, domy kultury, szkoły, cmentarze, pomniki i własność prywatną. Według raportu jedna trzecia tych zdarzeń to bezpośrednie ataki na osoby prywatne.

"Żydzi nie czują się bezpiecznie w niektórych krajach europejskich," powiedział Mosze Kantor w niedzielę na Uniwersytecie w Tel Awiwie. "Normalne życie Żydów w Europie jest nie do utrzymania, jeśli tak ogromne liczby europejskich Żydów są zmuszone żyć w strachu i niepewności."