Auschwitz i HolokaustHistoria

22.12.2014

Temat problematyki nauczania o Auschwitz i Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej, literaturoznawczej, socjologicznej i pedagogicznej, podejmuje najnowsza publikacja Muzeum – "Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci".

„Jest to nie tylko podsumowanie polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego ostatnich lat w zakresie edukacji o Auschwitz i Holokauście. To coś znacznie więcej, ponieważ książka stawia nowe pytania, na które piszący w niej autorzy próbują znaleźć odpowiedzi” — napisał we wprowadzeniu do publikacji redaktor naukowy publikacji dr Piotr Trojański.

„Pytania te dotyczą głównie roli, jaką w edukacji o Auschwitz i Holokauście powinny w przyszłości pełnić szkoła i muzea – miejsca pamięci. Jakie powinny być pomiędzy nimi zależności? Ponadto wskazuje możliwe drogi wyjścia z sytuacji, w jakiej znaleźli się dzisiaj nauczyciele i edukatorzy w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej” — czytamy.

Książka podzielona została na cztery części. Pierwsza dotyczy edukacji o Auschwitz i Holokauście w szkole. Zawarte w niej artykuły poruszają kwestie nauczania tej problematyki w ramach różnych przedmiotów, głównie języka polskiego i historii. Część druga podejmuje kwestie pedagogiki miejsc pamięci w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W tym kontekście omówione zostały różne aspekty wizyt edukacyjnych w muzeach i miejscach upamiętniania.

W części trzeciej autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie miejsc pamięci dla edukacji, natomiast artykuły w części czwartej to próba znalezienia odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie dla edukacji o Auschwitz i Holokauście mają autentyzm miejsca i słowa oraz w jaki sposób relacje świadków i narracje historyczne kształtują obraz i pamięć tego, co wydarzyło się przed lady.

„Zrozumienie właściwego znaczenia Zagłady, jako swoistego przesilenia europejskości, powinno wskazać miejsce Zagłady w całym systemie edukacyjnym – w historii, kulturoznawstwie, filozofii, politologii i nauczaniu obywatelskim, religioznawstwie i innych naukach szeroko rozumianej antropologii. Nie tyle w strachu, że narody, które zapomną o swojej historii, będą skazane na jej powtórzenie. Ale przede wszystkim dlatego, że ludzie nie rozumiejący fundamentów świata, który ich otacza, nie są zdolni do jego realnego współtworzenia” — napisał we wstępie do publikacji dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Najnowsza publikacja Muzeum jest podsumowaniem konferencji „Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i miejscu pamięci”, która zorganizowana została przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w kwietniu 2013 r.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Muzeum Auschiwitz.