Co Cię łączy z Buenos Aires?Kultura

24.06.2015

FlorenciaLevy.jpg

Argentyńska artystka Florencia Levy w ramach rezydencji realizowanej w Muzeum POLIN pracuje nad filmową rekonstrukcją wspomnień polskich Żydów, którzy opuścili kraj w czasie II wojny światowej. Do udziału w projekcie zaprosiła również członków żydowskich środowisk Warszawy. Poprzez próbę umiejscowienia na współczesnej mapie stolicy przywiezionych z Argentyny wspomnień i obrazów, skonfrontuje ze sobą dwie perspektywy i dwa doświadczenia miasta. Pobyt twórczy artystki zakończy spotkanie, które odbędzie się 25 czerwca o godz. 18:00 w siedzibie muzeum.

Punkt wyjścia dla Florencii Levy stanowią wywiady, które przeprowadziła z członkami społeczności żydowskiej w rodzinnym Buenos Aires. Levy rozmawiała nie tylko z emigrantami, polskimi Żydami, ale też z ich dziećmi i wnukami. Chciała w ten sposób ustalić, jak tradycje i wspomnienia przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a także w jaki sposób  adoptuje się je do nowych warunków życia. W ramach warszawskiej części projektu Levy przeprowadzi wywiady wideo z członkami tutejszej społeczności żydowskiej. Zostaną one nagrane w trakcie spaceru po mieście. Trasa zostanie wybrana przez każdą osobę indywidualnie. Artystkę interesują ścieżki pokonywane w mieście codziennie, jak droga z domu do pracy, lub takie, które wiążą się ze szczególnymi wspomnieniami bohaterów rozmowy.

W ten sposób w filmie zostaną skonfrontowane dwie perspektywy i dwa doświadczenia miasta: członków współczesnej społeczności żydowskiej mieszkających w Warszawie oraz tych, którzy stąd wyjechali i nigdy nie wrócili, ale dla których wspomnienie stolicy jest ciągle ważne i żywe.

Od dłuższego czasu interesował mnie proces migracji Żydów do Argentyny. Wiąże się to też z historią mojej rodziny. Moi dziadkowie i pradziadkowie przyjechali do Argentyny z innych krajów a ja dorastałam, słuchając historii o tych miejscach. Muzeum POLIN wydało mi się odpowiednim miejscem, by podjąć się realizacji projektu filmowego opierającego się na wspomnieniach i dziedzictwie polskich Żydów, którzy przybyli do Argentyny. Projektu, który mówi o przekazywaniu, asymilowaniu i rekonstruowaniu tego dziedzictwa – tłumaczy artystka.

Społeczność żydowska w Argentynie jest bardzo różnorodna i dynamiczna, jest też największą w Ameryce Południowej. W Argentynie mieszka około 300 tysięcy Żydów, w tym 240 tysięcy w samym Buenos Aires. W wywiadach przeprowadzonych przez Levy udało się uchwycić bardzo różnorodne podejścia np. do judaizmu i nadać im perspektywę historyczną.

Pobyt twórczy artystki zakończy spotkanie, które odbędzie się 25 czerwca o godz. 18:00 w siedzibie Muzeum POLIN. Spotkanie poprowadzi dr Izabella Main, historyczka i antropolożka związana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej i Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp wolny.

Więcej o artystce:

Florencia Levy – absolwentka Central Saint Martins College of Arts and Design w Londynie i Państwowego Instytutu Sztuki w Buenos Aires. Uczestniczka programów rezydencyjnych ośrodków takich, jak Taipei Artist Village, Batiscafo Residency w Hawanie, południowo-koreańskim Gyeonggi Creation Center i Sapporo Artist in Residency. Swoje prace prezentowała na wystawach m.in. w: Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych w Buenos Aires i Moskiewskim Muzeum Sztuki Współczesnej.

Florencia Levy mieszka w Buenos Aires, ale w ciągu ostatnich siedmiu lat pracowałam w różnych miejscach na świecie, realizując projekty w wielu kontekstach i we współpracy z wieloma lokalnymi społecznościami. Każdy projekt kształtowany jest poprzez bezpośredni kontakt z grupą osób i rozmowy, które tworzą podwaliny pracy. Od 2008 roku Levy realizuje projekt „System ścieżek”, opierający się na portretowaniu ludzi, intensywnie przemieszczających się każdego dnia. Każdy taki portret prezentuje z jednej strony trasę związaną z osobistą historią danej osoby, z drugiej natomiast ścieżki te, ściśle związane z danym obszarem miejskim, stają się kolejną siatką kartograficzną opisującą dane miejsce. Na „System ścieżek” składają się ślady, portrety i wywiady, które współtworzą obraz współczesnego doświadczania miasta. Artystka sportretowała w ten sposób ponad setkę osób w 16 krajach na całym świecie. Interesuje ją generowanie różnych obrazów jednego miasta poprzez osobiste historie jego mieszkańców.

Program rezydencji artystycznych w Muzeum POLIN „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.