Dotacje GWŻ w WarszawieSpołeczność

28.10.2014

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dotacje.

Zarząd wprowadził zmiany w dotychczasowym formularzu wniosku o dofinansowanie projektu przez Gminę.

Podstawowe zmiany dotyczą podziału formularzy na trzy kategorie:

- Ścieżka A - małe granty do 10.000 zł

- Ścieżka B - granty powyżej 10.000 zł. Takie wsparcie przewidziane jest głównie dla podmiotów współpracujących wcześniej z GWŻ i mających większy potencjał organizacyjny.

- Ścieżka C - wkład własny w projektach finansowanych zewnętrznie.

Wnioski przyjmowane będą między 27 października a 17 listopada. Wyniki konkursu przedstawione zostaną do 15 grudnia 2014 roku.

Zarząd Gminy opublikuje listę otrzymanych wniosków wraz z uzasadnieniem ich oceny na stronie www.warszawa.jewish.org.pl

Więcej informacji na stronie: http://warszawa.jewish.org.pl/dotacje