Interwencje Otwartej RzeczpospolitejAntysemityzm

26.02.2014

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w ostatnim czasie do prokuratury i Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosiło następujące zdarzenia:

- profil na facebooku, który zawierał treści typu: "główną przyczyną niedostatku w Polsce jest żydowski syjonizm talmudzkich rasistów" i obraźliwe komentarze odnośnie m.in. Jerzego Owsiaka.

- wypowiedź pewnego burmistrza z niewielkiej miejscowości, który w publicznym wystąpieniu powiedział: "Żydzi przed wojną nie ukrywali się ze swoją narodowością, oficjalnie się do niej przyznawali, nie brakowało wśród nich patriotów, którzy Polskę traktowali jako drugą swoją ojczyznę. Inaczej jest obecnie - dzisiaj Żydzi ukryci pod polskimi nazwiskami zajmują eksponowane w polskim państwie stanowiska usiłując wpłynąć na bieg naszej historii z zasady na naszą niekorzyść".

- Biuletyn Patriotycznego Ruchu Polskiego z treściami antysemickimi, rozsyłany mailowo do przypadkowych adresatów

"Dziękujemy osobom, które kontaktują się z nami prosząc o poradę, informację albo reakcję prawną, bo nie są obojętni wobec rozpowszechniania nienawiści. To między innymi dzięki Wam czujemy, że to co robimy ma sens," informuje Otwarta Rzeczpospolita.

Źródło: Otwarta Rzeczpospolita