Jak pamiętać o pogromie w Kielcach?Wiadomości

06.07.2015

W przededniu 69. rocznicy pogromu kieleckiego w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu odbyła się dyskusja pt. „Jak pamiętać o pogromie w Kielcach? Kształty i formy pamięci”, z udziałem: 
prof. Stanisława Meduckiego, prof. Stanisława Żaka, Jerzego Daniela, Bohdana Gumowskiego i Bogdana Białka.

Spotkanie otwierało cykl wielomiesięcznych dyskusji na temat pogromu, które mają trwać do 70 rocznicy tego wydarzenia. Zdaniem prowadzącego spotkanie Bogdana Białka, prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego „nie należy tak ważnych obchodów rocznicowych sprowadzać tylko do oficjalnej celebracji, a potem zapomnieć do następnej rocznicy".

Natomiast prof. Stanisław Meducki stwierdził, że o pogromie kieleckim nie należy zapominać, ale choć jest „plamą” w historii miasta, to należy nauczyć się z tym żyć. Prof. Stanisław Żak zwrócił uwagę, że należy pamiętać o tragicznym wydarzeniu, ale mieszkańcy Kielc nie muszą się wstydzić swojego miasta i 
jego historii. Podobnego zdania byli redaktorzy – Jerzy Daniel i Bohdan Gumowski.

Zakończeniem wieczoru była projekcja reportaży dokumentujących Marsze Pamięci i Modlitwy organizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego oraz filmu dokumentalnego „Kielce - miasto pamięci”.