W najbliższą sobotę, 14 listopada, Żydowskie Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu zaprasza na koncert zespołu Legend of Kazimierz. Koncert zaczyna się o godzinie 19.Wydarzenia

12.11.2015

Zespół powstał w 2013 roku w Krakowie. Muzycy połączyli swoje doświadczenia i umiejętności, które rozwijali kształcąc się w różnych ośrodkach muzycznych (np. Akademia Muzyczna w Krakowie i Katowicach). Wykonują tzw. muzykę korzeni (root music), która ma w sobie smak okolic Morza Śródziemnego. Znajdziemy w niej elementy muzyki żydowskiej, bałkański temperament (Serbia, Bułgaria, Rumunia) oraz cygańską energię (tzw. Jewish Gypsy). Dużą częścią repertuaru są kompozycje własne, również utrzymane w charakterystycznym dla zespołu stylu. Muzycy mają na koncie współpracę z wieloma znakomitościami ze świata m.in. z Nigelem Kennedym, Hansem Zimmerem i Michałem Urbaniakiem. 

Występują w składzie: 
Mateusz Frankiewicz – kontrabas Paweł Iwan – akordeon Tomasz Pawlak – skrzypce, altówka

Bilety: 30/40 PLN


----------------

The band was formed in Krakow, in 2013. The musicians have combined their experience and skills developed in various musical centres (ie. Music Academy in Krakow and in Katowice). 

They perform ‘root music’ which has been influenced by the Mediterranean region. Elements of Jewish music, Balkan temperament (Serbia, Bulgaria, Romania) and Gypsy energy (so called “Jewish Gypsy”) are also prevalent. A central feature of their repertoire is the distinctive style of their own compositions. These talented musicians have worked with many celebrities from around the world, including Nigel Kennedy, Hans Zimmer and Michał Urbaniak.

Mateusz Frankiewicz – double bass
Pawał Iwan – accordion
Tomasz Pawlak – violin, viola

Tickets: 30/40 PLN