Kongresmeni w sprawie restytucjiIzrael i świat

13.07.2015

Paragraph.gif

Grupa 46 amerykańskich kongresmanów zwróciła się do Johna Kerry'ego, sekretarza stanu, z prośbą o zajęcie się sprawą restytucji przedwojennych majątków żydowskich w Europie środkowej i wschodniej.

"Siedemdziesiąt lat po Holokauście i dwadzieścia pięć lat po upadku Żelaznej Kurtyny znaczny procent dawnej żydowskiej własności skonfiskowanej przez nazistów i ich kolaborantów podczas Holokaustu, nie został zwrócony, nie wypłacono również rekompensat prawowitym właścicielom lub ich spadkobiercom," napisali kongresmeni.

Powołują się przy tym na deklarację z Terezina z 2009, która stanowi, że "uznając ważność restytucji nieruchomości wspólnotowych i prywatnych, które należały do ofiar Holokaustu (Shoah) i innych ofiar nazistowskich prześladowań, Państwa Uczestniczące wzywają do podjęcia wszelkich starań mających na celu naprawienie konsekwencji bezprawnych przejęć majątków, takich jak konfiskaty, wymuszone sprzedaże i sprzedaże pod przymusem, które stanowiły element prześladowań tych niewinnych ludzi i grup, z których olbrzymia większość zmarła nie pozostawiając spadkobierców."

Kongresmeni ubolewają, że wiele krajów, które podpisały deklarację nie wywiązało się w pełni z jej postanowień. "Polska, dom największej przedwojennej wspólnoty żydowskiej, nie uchwaliła prawa dotyczącego prywatnej restytucji," podkreślają w swoim liście.

Polskie MSZ dystansuje się od całej sprawy. "Krytycznie oceniamy list kongresmanów amerykańskich do sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego. Jego treść świadczy o ograniczonej znajomości tematu po stronie autorów. Ambasada w Waszyngtonie podejmie stosowne działania w celu poinformowania autorów listu co do zakresu podjętych w Polsce działań zadośćuczynieniowych," powiedział cytowany przez "Nasz Dziennik" rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski.

List kongresmenów można przeczytać tutaj: http://crowley.house.gov/sites/crowley.house.gov/files/Letter%20to%20Secretary%20Kerry%20re%20Holocaust%20Restitution%20in%20Europe%2006-29-2015.pdf