Konkurs książkowy!Wiadomości

24.10.2014

Wybitny historyk Otto Dov Kulka został jako dziecko wysłany najpierw do theresińskiego getta, a potem do Auschwitz. Jako jeden z ocalonych poświęcił całe życie na badanie nazizmu i Holokaustu. I chociaż czynił to z naukowym dystansem i obiektywizmem, zawsze wpływ na jego pracę miała osobista historia. "Pejzaże metropolii śmierci" to jedno z najwymowniejszych świadectw Zagłady – przejmujące wspomnienia z czasów dzieciństwa w Auschwitz.

Dla naszych Czytelników mamy książki ufundowane przez wydawnictwo Czarne.

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: W którym roku urodził się Otto Dov Kulka?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@jewish.org.pl

Czekamy do 14 listopada. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trzy osoby, które otrzymają książki.

Powodzenia!