List Otwartej RzeczpospolitejOpinie

29.06.2015

List Otwartej Rzeczpospolitej do Archidiecezji Poznańskiej.

Warszawa, 23. czerwca 2015

Eucharystyczny Ruch Młodych, organizator gry miejskiej szlakiem cudu eucharystycznego

Archidiecezja Poznańska

Kuria Metropolitalna w Poznaniu

ul. Ostrów Tumski 2

61-109 Poznań

Szanowni Państwo,

Chcemy żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej odmienność, broniącej godności człowieka to motto, które przyświeca Stowarzyszeniu Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, budującemu od 1999 roku społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i reagujące na wszelkie negatywne zjawiska obecne w przestrzeni publicznej. Dlatego z niepokojem i oburzeniem odnosimy się do gry miejskiej, zorganizowanej przez Eucharystyczny Ruch Młodych w Poznaniu.

Gra edukacyjna z zasady ma mieć dla uczestników wartość dodaną, przejawiającą się w poszerzaniu horyzontów myślowych czy nabywaniu nowych umiejętności. Tymczasem to, co mieli do zaoferowania organizatorzy gry w Poznaniu, to powielanie szkodliwych, niepodpartych żadnymi faktami historycznymi, stereotypów. Wykorzystywana w trakcie gry legenda z końca XIV wieku jest, jak nazwa wskazuje, tylko i wyłącznie legendą. Jedyne, co nie podlega wątpliwości, to fakt, że zjawisko profanacji hostii w średniowiecznym Poznaniu miało miejsce.

Sprawstwo którejkolwiek z grup zamieszkujących ówcześnie miasto nie zostało potwierdzone w stu procentach. Dlatego przypisywanie, z przekonaniem graniczącym z pewnością, winy za profanację Żydom jest utrwalaniem treści antysemickich i powielaniem stereotypów, szkodzących jednej tylko grupie mniejszościowej. Dlatego protestujemy przeciwko wykorzystywaniu podań i legend w sposób szkodzący komukolwiek, a na pewno dający miejsce na uruchomienie negatywnych emocji w stosunku do przedstawicieli grup mniejszościowych.

Wierzymy, że celem edukacji nie jest narzucanie komukolwiek naszej opinii, ale dostarczanie wiedzy, która pozwoli każdemu z nas dojść do własnego zdania. Dostarczajmy jednak wiedzę, która nie prowadzi do pojawiania się postaw negatywnych, ale która może łączyć i budować mosty. A wtedy, głęboko w to wierzymy, zostawimy ten świat lepszym, niż go zastaliśmy, czego Państwu i sobie życzymy.

W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Marek Gumkowski

Prezes Zarządu