Nagrody Laur Pamięci 2015Wiadomości

19.06.2015

21 czerwca 2015 r. w Warszawie odbędzie się ceremonia wręczenia pierwszej edycji nagrody „Laur Pamięci”, którą uhonorowanych zostanie pięć osób i instytucji z całej Polski zaangażowanych w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski.

Program „Laur Pamięci” prowadzony jest przez Ambasadę Izraela w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, oraz Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Zainicjowanie programu wiąże się z 25 rocznicą przywrócenia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Izraelem.

Laureaci edycji 2015 to:

Pastor Eugeniusz Gradek, Kościół Zielonoświątkowy w Żywcu

Od kilkunastu lat wraz ze swoimi wiernymi sprawuje opiekę nad cmentarzem żydowskim w Żywcu, dokonując bieżącej pielęgnacji zieleni. Nadzór nad cmentarzem pozwala zapobiegać dewastacjom.

Prof. Jerzy Mizgalski, Wydział Filologiczno-Historyczny Instytutu Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Od 25 lat angażuje się w ochronę dziedzictwa historii Żydów częstochowskich, współpracując i wspierając środowiska potomków w Izraelu, organizując konferencje, pisząc książki i artykuły. Inicjator wystawy o historii Żydów częstochowskich, niestrudzony propagator idei zachowania dziedzictwa żydowskiego wśród studentów AJD, współautor szlaku historii Żydów w Częstochowie.

Małgorzata Motor, Leżajsk

Dziennikarka Gazety Codziennej Nowiny. Nominowana za liczne artykuły poświęcone historii Żydów na Podkarpaciu i działaniom podejmowanym na rzecz zachowania pamięci o nich.

Mjr Marek Wrona, dyrektor zakładu karnego w Wadowicach

Dzięki pracy osadzonych w ZK w Wadowicach zostały wykonane prace na cmentarzach żydowskich w Andrychowie i Wadowicach. Postawione zostały macewy sprofanowane przez wandali. Współpraca trwa nieprzerwanie od 9 lat.

Zespół Szkół w Strzegomiu

Pod opieką wicedyrektor Doroty Sozańskiej młodzież z ZS w Strzegomiu od 2011 r. porządkowała cmentarz żydowski w Strzegomiu. W roku 2014, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych (Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung) z Bad Freienwalde, cmentarz został w pełni odremontowany, odbudowano także uszkodzony mur.