Nowe władze SŻIHSpołeczność

01.06.2015

31 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków SZIH podsumowujące cztery lata działalności SZIH. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Przedstawiono raporty merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium za lata 2011-2014. Wybrany został nowy Zarząd i Komisja rewizyjna w składzie:

Zarząd SŻIH:

Piotr Wiślicki

Marian Turski

Jan Jagielski

Michał Majewski

Barbara Kirshenblatt - Gimblett

Krzysztof Rozen

Jan Doktór

Agnieszka Milbrandt

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Tarnowska

Marek Nowakowski

Michał Martosz

fot. SŻIH