Nowy zarząd ZOOMSpołeczność

23.03.2015

21 marca 2015 Walne Zgromadzenie Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej wybrało nowy zarząd w składzie: przewodniczący Slava Melnyk, sekretarz Mateusz Majman, skarbnik Aleksander Dobrzyński.

Członkami Komisji Kontrolującej zostali Zofia Zięba, Abraham Hayman i Andrzej Pałys.