Otwarcie wystawy stałej MHŻPWiadomości

29.10.2014

Wystawa stała Muzeum Historii Żydów Polskich opowiadająca o tysiącletniej historii społeczności żydowskiej, została otwarta 28 października 2014. Uroczystość z udziałem m.in. prezydentów RP Bronisława Komorowskiego i Izraela Reuvena Rivlina, premier Ewy Kopacz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz odbyła się przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

1 sierpnia 1942 w najczarniejszych chwilach żydowskiej Warszawy pewna malarka złożyła do archiwum Ringelbluma swoje prace i list będący jej testamentem. Prosiła o zachowanie pamięci o niej i jej córeczce Margolit Lichtenstein. „Ofiarowała swoje prace żydowskiemu muzeum, które powstanie w przyszłości,” przypomina dyrektor MHŻP, prof. Dariusz Stola. „Dziś, gdy otwieramy wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich, spełniamy tę ostatnią wolę.”

„Nie da się zrozumieć i w pełni przeżyć historii Polski bez znajomości historii Żydów polskich. Wynika to nie tylko z wielowiekowej obecności Żydów na naszych ziemiach, ale i ze znaczenia społeczności żydowskiej w wielu dziedzinach polskiego życia – w gospodarce, w kulturze, w nauce,” mówił podczas uroczystości prezydent Bronisław Komorowski. „Nie da się również zrozumieć historii Żydów bez znajomości historii polskiej. Nie tylko z powodu długotrwałego przenikania się światów żydowskiego i polskiego, nie tylko ze względu na długotrwałe sąsiedztwo, ale również dlatego, że u schyłku istnienia I Rzeczpospolitej ogromna większość Żydów w skali świata żyła na ówczesnych terenach państwa polskiego. Nie da się również zrozumieć historii Żydów bez znajomości historii polskiej także dlatego że to polscy Żydzi odegrali ogromną rolę w zbudowaniu współczesnego państwa Izrael. Warto przypomnieć m.in. to, że prawie połowa członków pierwszego Knesetu mówiła po polsku. Dlatego odczuwam wielką satysfakcję, że mogę dzisiaj razem z Prezydentem Państwa Izrael, panem Reuwenem Riwlinem wspólnie otworzyć ekspozycję stałą Muzeum Historii Żydów Polskich. To naprawdę niezwykłe poczucie uczestniczenia w historii nie tylko poprzez nawiązanie do wieków relacji polsko-żydowskich, ale również poprzez danie dodatkowego impulsu na rzecz dobrej przyszłości w stosunkach i polsko-żydowskich, i polsko-izraelskich.”

„W zbiorowej świadomości Żydów, co w pełni zrozumiałe, Polska stała się głównie gigantycznym cmentarzem ich narodu. Pamięć bujnego, wielobarwnego życia została przykryta kolorami żałoby i smutku. Tak wyrosły w Polsce, w Izraelu i w diasporze nowe pokolenia, które nie miały wystarczającej wiedzy o świecie sprzed Zagłady,” dodaje prezydent Komorowski. „To muzeum ma szansę przywrócić odpowiednie proporcje, przywrócić pamięć o żydowskim życiu w Polsce, obok pamięci o śmierci i cierpieniu. Ma ono również szansę umocnić potrzebną refleksję nad wszelkim złem, które położyło się bolesnym cieniem na stosunkach polsko-żydowskich. Ma szansę pogłębić, naturalną w warunkach społeczeństw demokratycznych, konfrontację z problemami trudnymi i wstydliwymi: z historią antysemityzmu, z przypadkami obojętności i na Zagładę Żydów, na pogromy wojenne i powojenne, na rugi Marca ‘68 roku.”

„Nie mogę stwierdzić: „Jestem Polakiem”.  Ale nie mogę też zaprzeczyć wyjątkowej pozycji Polski oraz polskich korzeni mojej jerozolimskiej rodziny, głęboko wrośniętych w złożoną historię Polski,” podkreśla prezydent Izraela Reuwen Riwlin. „W sercu Żyda, nawet nie urodzonego w Polsce, nazwa „Polska” budzi drżenie i tęsknotę. Ten kraj stał się miejscem narodzin ducha żydowskiego narodu oraz, niestety, również największym żydowskim cmentarzem. Tu narodziło się żydowskie miasteczko (sztetl), tu również umierało. Umierało zamknięte w gettach, ale walczące do chwili zamordowania przez niemieckich nazistów. Tu walczyli Żydzi, służąc z bronią w ręku w królewskich wojskach, zyskując miano bohaterów polskiego oręża. Tu również kroczyli na swą śmierć, z żółtą łatą na ramieniu.”

„Stała ekspozycja Muzeum Historii Żydów Polskich, którą dziś otwieramy, stara się ukazać żydowską historię w Polsce na wiele sposobów. Jest to historia biednych i bogatych, chasydów i ich oponentów, ludzi oświeconych i prostych; historia sąsiedzkich relacji, zapis chwil radosnych i tragicznych. Nie jest to muzeum Zagłady, jest to muzeum życia. Jest to miejsce, które upamiętnia, co było i czego już nie będzie oraz budzi nadzieję na inną przyszłość,” dodał prezydent Riwlin. „Żydowska historia nie rozpoczyna się w Warszawie i nie kończy się w Auschwitz. Auschwitz jest jej najstraszniejszym punktem, stanowi przestrogę dla całej ludzkości. Jednak żydowska wędrówka ani się tam nie rozpoczęła, ani się tam nie skończyła. Żydowska wędrówka rozpoczęła się w Erec Israel i od zawsze towarzyszyło nam pragnienie powrotu do tego miejsca, mimo wszystkich przeszkód i ograniczeń.”

„O wadze otwierane instytucji, a zwłaszcza wystawy głównej, nie trzeba nikogo przekonywać. Otwiera się przed nami nowa, najpełniejsza, panorama stosunków polsko-żydowskich,” mówi minister kultury Małgorzata Omilanowska. „W chwili przekazania muzeum pod ocenę zwiedzających pragnę wyrazić satysfakcję, że gmach reprezentuje tak wysoki poziom architektoniczny. To płaszczyzna spotkania kultur dwóch narodów. Niech będzie miejscem kultury żywej, gościnnie otwartej dla przybyszy - zarówno z drugiej ulicy jak i z całego świata.”

„Ekspozycja stała w Muzeum Historii Żydów Polskich była tworzona przez ostatnie 14 lat wysiłkiem wielu osób. Osiem galerii przywołuje dawny świat, dokumentuje wspólną historię. Opowiada o unikalnym dziedzictwie żydowskim na ziemiach polskich,” podkreśla prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. „Bujnie rozwijała się żydowska kultura i nauka, rozwijała się religia, powstawały ważne dla społeczności żydowskiej ruchy społeczne. Interaktywna wystawa opowiada tę wspólną historię.  Skwer, na którym jesteśmy nie został wybrany przypadkowo. To miejsce symboliczne, dawna dzielnica żydowska, w czasie II wojny światowej niemieccy okupanci utworzyli tu getto. MHŻP należy do najważniejszych i najnowocześniejszych przedsięwzięć muzealnych na świecie.”

„Przez niemal 1000 lat Żydzi byli obecni w polskim krajobrazie. Nagle, za sprawą Niemców z niego ulecieli. Została wielka próżnia,” mówił podczas uroczystości Marian Turski, przewodniczący Stowarzyszenia ŻIH i były więzień Auschwitz. „Mój ojcze, mój bracie, którzy zostaliście zagazowani, ja, który przeżyłem Auschwitz, chcę waszym cieniom tutaj powiedzieć - Jesteśmy tutaj. To muzeum odtwarza pamięć o Was, o moich przodkach i poprzednikach. Pamięć o tym jak żyli, co robili, o czym marzyli, za czym tęsknili.”

Na zakończenie uroczystości 13-letnia Joanna Widła i Marian Turski symbolicznie otworzyli wystawę stałą MHŻP, wprowadzając do muzeum prezydentów, władze i zaproszonych gości.

Do 30 października trwają Dni Otwarte MHŻP, podczas których można za darmo zwiedzają wystawę stałą i samo muzeum. Szczegółowy program znajduje się tutaj: http://polin.pl/pl/wielkieotwarcie

KM