Oświadczenie Zarządu ZGWŻSpołeczność

03.12.2014

Oświadczenie Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w związku z dzisiejszym (3 grudnia 2014) rozpoznaniem wniosku ZGWŻ w sprawie uboju religijnego przez Trybunał Konstytucyjny:

Jesteśmy ogromnie radzi z tak znacznego zainteresowania opinii publicznej dzisiejszym posiedzeniem. Jego przedmiotem nie jest to, czy ludzie powinni jeść mięso. Są tu uprawnione różnice zdań. Nie jest nim też kwestia, czy szechita – ubój przeprowadzony zgodnie z żydowskim prawem religijnym – jest okrutny, czy też nie. Nie jest okrutny, o czym świadczą przytoczone w liście Naczelnego Rabina Rzeczpospolitej do Trybunału Konstytucyjnego, badania naukowe. Przedmiotem posiedzenia nie jest też, czy szechita jest źródłem dochodów dla gminy żydowskiej. Nie jest – za wystawienie świadectwa koszerności mięsa nie pobieramy opłaty.

Przedmiotem posiedzenia jest wyłącznie to, czy konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i wyznania, jak również prawa mniejszości narodowych do zachowania swych zwyczajów i tradycji, obowiązują w Polsce wobec Żydów. Mamy pełne zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego i nie mamy wątpliwości, jakie w tej sprawie wyda orzeczenie.