Początki szkolnictwa specjalnegoHistoria

21.05.2015

Zapraszamy 9 czerwca o godz. 11 do Żydowskiego Instytutu Historycznego na SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE.

Zapomniane dzieło Eugenii Lublinerowej i Doroty Zylberowej. Początki polskiego szkolnictwa specjalnego.

Przełom XIX i XX wieku na ziemiach polskich jest okresem wzmożonego zainteresowania psychologią rozwojową dzieci i młodzieży oraz prób tworzenia placówek przeznaczonych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Pośród tych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje zapomniane przedsięwzięcie Eugenii Lublinerowej i Doroty Zylberowej z roku 1908 - warszawski Zakład dla Dzieci Małozdolnych, będący pierwszą polską szkołą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wątek emancypacji, wyraźnie obecnej w życiorysach obu Założycielek szkoły, która była również główną przesłanką, jaką się kierowały, tworząc ową Placówkę, szczególnie wart jest analizy.

Prowadzi dr Zofia Borzymińska.

Wystąpi dr Tomasz Fetzki (pedagog specjalny, historyk wychowania oraz regionalista Łużyc Wschodnich).