Komisja Pomocy Społecznej oraz Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RPWspółpraca

25.02.2016

ZAKRES POMOCY SPOŁECZNEJ w 2016 roku

1.    Zasiłki na

 • usługi domowe dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy
 • leczenie
 • rehabilitację 
 • niewielkie remonty i naprawy domowe, likwidację zagrożeń i barier, instalowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy dla osób niepełnosprawnych 
 • opał na zimę
 • leki 
 • pampersy, podkłady i środki przeciwodleżynowe
 • żywność
 • niezbędne wyposażenie domu
 • transport dla osób niepełnosprawnych 

2.    Pomoc rzeczowa ( w miarę możliwości)

 • artykułu spożywcze pozyskane z darów
 • sprzęt medyczny i pomocniczy- wypożyczanie
 • inne dary 

3.    Praca socjalna

 • udzielanie informacji o uprawnieniach
 • udzielanie informacji o procedurach ubiegania się o pomoc
 • rzecznictwo interesów
 • pomoc w zbieraniu dokumentów potrzebnych do ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej
 • pomoc w organizowaniu usług opiekuńczych
 • inne działania w tym organizacja lokalnych spotkań, imprez, akcji charytatywnych

4.    Pomoc wolontariuszy

 • pomoc bezpośrednia (odwiedziny, towarzyszenie, ciepłe telefony, kartki urodzinowe, powiadamianie o spotkaniach, wykładach, itp.)
 • pomoc pośrednia ( pomoc wolontariuszy w pracach biura Działu Pomocy Społecznej, pomoc w logistyce projektów pomocowych)

5.    Organizacja spotkań, wykładów, projektów lokalnych 

 • Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dla Ofiar Prześladowań nazistowskich 
 • Spotkania i wyjazdy w ramach Projektu” Po pierwsze jakość życia”  ( Quality First)

Zakres pomocy uzależniony jest od posiadanych środków finansowych na dany rok *.
Finansowanie Pomocy Społecznej w 2016 roku

1.    Pomoc dla Ofiar Prześladowań Nazistowskich finansowana jest przez Claims Conference oraz Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość ( EVZ) z Niemiec.
Fundusze na Program Pomocy Doraźnej dla Ofiar Holokaustu pochodzą ze środków Claims Conference wynegocjowanych od Banków Szwajcarskich (Swiss Banks).

2.    Pomoc dla osób nie posiadających statusu Ofiary Prześladowań Nazistowskich to znaczy osób z Drugiego Pokolenia w tym rodzin z dziećmi finansowana jest ze środków JDC, Gmin Żydowskich oraz sponsorów prywatnych.

Struktura Żydowskiego Systemu Pomocy Społecznej w Polsce

Procedura rozpatrywania spraw

Regulamin

Dziękujemy naszym sponsorom i wolontariuszom
za wsparcie naszych działań


Komisja Pomocy Społecznej
oraz
Dział Pomocy Społecznej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP