Porządkowanie cmentarza na OkopowejSpołeczność

24.06.2015

Cmentarz Żydowski w Warszawie to największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Cmentarz ten został założony w 1806 roku i najstarsze zachowane nagrobki pochodzą właśnie z pierwszej dekady XIX. Jest miejscem pochówku wielu wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych. Wśród nich m.in. Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto, czy Marka Edelmana przywódcy powstania w Getcie Warszawskim.

Cmentarz zajmuje powierzchnię ok. 33,3 ha i znajduje się na nim około 200 tysięcy nagrobków stanowiących jedne z najcenniejszych zabytków małej architektury Warszawy i Polski. Większość nagrobków, mierzących od kilkudziesięciu centymetrów do nawet 2 metrów wysokości, wykonanych jest z bogato zdobionych materiałów, m.in. granitu, różnokolorowego piaskowca i kamienia. Zakończone są najczęściej trójkątnie lub półkoliście. W części reformowanej można dostrzec szereg monumentalnych grobów, sarkofagów i mauzoleów o bardzo bogatej stylistyce.

Nasze działania polegać będą na oczyszczeniu wyznaczonej części cmentarza z samosiejek, złamanych konarów drzew i nawarstwień roślinnych. Będziemy porządkować najstarszą część cmentarza. Nasze prace odbywać się będą pod nadzorem dyrekcji cmentarza oraz pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Wszyscy chętni mogą włączyć się w ratowanie tego niezwykłego materialnego dziedzictwa wielokulturowej Warszawy. Nasze prace prowadzić będziemy codziennie od niedzieli 28 czerwca do piątku 3 lipca. Nie są wymagane specjalne umiejętności. Nie trzeba też brać udziału przez cały czas trwania akcji. Potrzebne są wygodne buty i rękawiczki ogrodnicze. Resztę zapewniamy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tej akcji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres:

kontakt@dziedzictwo.org

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego