Pozaszkolny punkt nauczania religiiSpołeczność

10.12.2014

Z radością informujemy, że Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest organizatorem "pozaszkolnego punktu nauczania religii" w Krakowie. Zajęcia z Judaizmu będzie prowadził Naczelny Rabin Krakowa Eliezer Gurary w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Na podstawie prawnej: Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. - Dz. U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 z póź. zm. - w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: office@czulent.pl