"Oskarżam Auschwitz"Wiadomości

15.09.2014

29 września 2014 r. będzie mieć swoją premierę Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, kolejna książka artysty znanego ze swej wrażliwości oraz oryginalności poszukiwań – Mikołaja Grynberga. Trzecia po Auschwitz. Co ja tu robię? i Ocaleni XX wieku, zgłębia skutki Holokaustu, ale przede wszystkim pozwala na zbudowanie wspólnoty. Te głęboko poruszające dwadzieścia kilka rozmów, które autor przeprowadza z dziećmi Ocalonych, wypełnia bowiem chęć wypowiedzenia emocji, przemyśleń, przeżyć, wcześniej ukrytych w milczeniu, odsłonięcia się, a także ufność w siłę współczucia.

W związku z premierą książki 9 października o godz. 18 odbędzie się spotkanie autorskie w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

[...]Tym razem swym rozmówcom, należącym do pokolenia dorosłych dzieci Ocalonych z Holocaustu, [Mikołaj Grynberg] zadaje pytania o życie rodzinne, o postawy rodziców, o to, jak przeżyta przez nich trauma wpływała na mentalność dzieci, na ich stosunek do życia, do innych ludzi i miejsc, do stygmatyzowanej w ich oczach Polski. Nieudawana czułość Grynberga, szacunek dla wolności rozmówców, budująca się w tej relacji pokoleniowa wspólnota odczuwania, niejako poprzedzająca rozmowę, umożliwiły wyłonienie się takich opowieści o rodzicielskich rolach Ocalonych, które pozbawione są tanich mielizn społecznej, czy nawet etycznej presji. Grynberg pozwala wybrzmieć każdej z osobistych opowieści, i tej pogodnej i poprawnie uładzonej, i tej przepełnionej gorzkimi urazami i niegasnącym nigdy cierpieniem. Sensy rodzą się ze spotkania rozmaitych perspektyw, z interakcji patrzących sobie w oczy ludzi, których połączyło zaufanie, poczucie wspólnoty losu i … zapieczętowany w oczach smutek. U jednych ów smutek sprzymierza się z łagodną cierpliwością, u innych z sarkazmem, jeszcze u innych z ironią, gniewem. Tym, co łączy większość wypowiedzi, niezależnie od stopnia zranienia rozmówców i późniejszego uwikłania ich psychiki w myślenie o Zagładzie, jest poczucie osamotnienia, życia w świecie groźnym i pozbawionym opartych na naturalnej kontynuacji relacji międzyludzkich, zwłaszcza tych o charakterze krewniaczym. Ból z powodu braku rozgałęzionych, wielopokoleniowych rodzin staje się w drugiej generacji Ocalonych swego rodzaju znakiem niezaspokajalnej nostalgii za unicestwionym bezpowrotnie światem i podłożem resentymentów. [...]

Książka Grynberga poruszy w nich [czytelnikach] na pewno nowe struny. Wydaje się jednak, że aspiracje autora sięgają dalej, że ma on na uwadze także tego czytelnika, którego umysł i wrażliwość w zakresie tematów żydowsko-polskich nie są zbyt elastyczne. Mówi do niego, spodziewając się współrozumienia i współodczuwania. W tym sensie książka Grynberga pozostaje dziełem otwartym, które każdy czytelnik dopełni na miarę swej wrażliwości i umiejętności negocjowania sensów; pozostaje dziełem w nieinwazyjny, ale odważny sposób zachęcającym do myślenia wolnego od kulturowego determinizmu i blokujących rozumienie przesądów. Otwiera przestrzeń do rozmowy, do szukania prób odpowiedzi na pytania szczególnie dręczące.

prof. G. Szwat-Gyłybow

Więcej informacji: http://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/oskarzam-auschwitz