Relacje papieża z ŻydamiIzrael i świat

31.07.2015

Watykańskie muzeum otworzyło w Rzymie wystawę dotyczącą relacji papieża Jana Pawła II z Żydami. Ekspozycja składa się ze zdjęć, filmów, dokumentów i pamiątkowych przedmiotów.

Naczelny rabin Rzymu, Riccard Di Segni, który brał udział w otwarciu wystawy, przypomniał jeden z najbardziej znaczących gestów papieża - historyczną wizytę w Wielkiej Synagodze 13 kwietnia 1986. "To ciekawe widzieć zdjęcie papieża z rabinem, moim poprzednikiem, Elio Toaffem, w całym Watykanie," powiedział.

Papież Jan Paweł II odwiedził Izrael w 2000 i modlił się m.in. przy Ścianie Płaczu. Odwiedzający wystawę w Rzymie mogą na kartce napisać swoją modlitwę, która następnie zostanie umieszczona w tejże Ścianie w Jerozolimie.

http://www.news.va/en/news/a-blessing-to-one-another-john-paul-ii-and-the-jew