Trybunał zbada sprawę uboju religijnegoSpołeczność

27.10.2014

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył datę rozprawy w sprawie zakazu uboju religijnego. Odbędzie się ona 3 grudnia 2014. Wniosek o zbadanie tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny wniósł Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

„Procedura trwała długo, jednak uważam, że była to właściwa droga,” mówi Piotr Kadlčík, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. „Mamy nadzieję, że Trybunał orzeknie o dopuszczalności uboju na terenie Polski. Wyeliminuje to nieporozumienia w sprawie legalności lub nielegalności uboju. Wyeliminuje również plotki mówiące o tym, że taki ubój jest dokonywany gdzieś nielegalnie. Chcemy, aby odbywało się to zgodnie z zasadami religijnymi oraz otwartości i przejrzystości praktyk na tym rynku.”

Zakaz uboju religijnego obowiązku w Polsce od 1 stycznia 2013. Stało się tak, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował sposób, w jaki został on dozwolony na polskim rynku - rozporządzaniem ministra a nie ustawą. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego 30 sierpnia 2013. Trybunał wówczas zwrócił się o opinię do Sejmu i Prokuratury Generalnej.

Zdaniem Sejmu ubój religijny prowadzony na potrzeby społeczności żydowskiej w Polsce jest legalny, a osoba prowadząca taki ubój nie może być poddana karze. Odmienne zdanie w sprawie uboju ma Prokuratura Generalna, która uznała, że „dokonywanie w Polsce, w szczególny sposób, uboju zwierząt, przewidzianego przez obrządki religijne, nie jest dozwolone.”

5 marca 2014 projekt zmiany ustawy w sprawie uboju złożyła KRIR - Krajowa Rada Izb Rolniczych. Sejm zajmie się tym projektem po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

KM