Wizyta dla edukatorówSpołeczność

08.08.2015

Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa.
Wizyta studyjna dla edukatorów polskich i izraelskich.

Rozpoczynamy nabór uczestników do trzeciej edycji projektu „Poprzez Polin – śladami wspólnego dziedzictwa”. Program jest skierowany do edukatorów z Polski oraz Izraela, zainteresowanych tematyką dziedzictwa żydowskiego w Polsce. W ciągu siedmiodniowej wizyty studyjnej uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu najnowszej historii Żydów w Polsce oraz ich obecnej sytuacji, w tym: funkcjonowaniu instytucji żydowskich, ochrony dziedzictwa żydowskiego, nauczaniu o historii Żydów w Polsce oraz pamięci o Zagładzie. Na program wizyty studyjnej składać się będą wykłady, spotkania ze świadkami historii, pokazy filmowe, ale przede wszystkim zwiedzanie miast i miejsc pamięci na terenie Polski. Uczestnicy seminarium odwiedzą miejsca nierozerwalnie związane ze wspólną, polsko-żydowską historią, jak również instytucje, które poprzez swoją działalność ukierunkowane są na budowę polsko-żydowskiej przyszłości. 

Głównymi celami projektu są:
•    zdobywanie wiedzy o dziedzictwie żydowskim i współczesnych społecznościach żydowskich w Polsce
•    wspólna wymiana doświadczeń
•    opracowanie nowatorskich propozycji programów edukacyjnych
•    nawiązanie pomiędzy edukatorami polskimi i izraelskimi bliskich kontaktów, będących punktem wyjścia dla dalszej współpracy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.08.2015.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

http://www.galiciajewishmuseum.org/aktualnosci/poprzez-polin--sladami-wspolnego-dziedzictwa