Wolontariusze nagrodzeniWiadomości

03.07.2015

Wolontariusze oraz przedstawiciele instytucji wspierających wolontariat w Miejscu Pamięci zostali uhonorowani nagrodami „Gdyby zabrakło dziesięciu…”. Wyróżnienie wręczono w 68. rocznicę utworzenia Muzeum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Podczas uroczystego wręczania nagród wolontariuszom podziękował dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzej Kacorzyk. – Wolontariusze pomagają każdego dnia w różnych częściach Muzeum. Ich zaangażowanie widać między innymi w Konserwacji, Edukacji, Zbiorach, Archiwum, Bibliotece czy w Administracji. Poprzez swoją pracę i pomoc pracownikom Muzeum przyczyniają się oni do podtrzymywania pamięci o Auschwitz. Dzięki ich wsparciu jesteśmy w stanie pełniej realizować naszą działalność edukacyjną, a także zachowywać autentyzm historycznego terenu i wszystkich poobozowych obiektów — podkreślił Andrzej Kacorzyk.

- Doświadczenie pracy w Muzeum pozostawia niezatarty ślad w świadomości naszych studentów. Jest on ważny zarówno dla ich ludzkiego jak i zawodowego rozwoju - powiedziała podczas uroczystości wręczenia nagród dr Natalia Timofiejewa, dyrektor Regionalnego Centrum Historii Mówionej w Woroneżu.

– W ubiegłym roku Muzeum pomagało blisko 300 wolontariuszy i praktykantów, którzy pochodzili z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii, Rosji czy Kolumbii. Blisko 50 z nich zaangażowanych było w obchody 69. oraz przygotowania do tegorocznej, 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego Auschwitz – powiedziała Agnieszka Juskowiak-Sawicka z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Nagroda Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu „Gdyby zabrakło dziesięciu…” jest przyznawana raz do roku z okazji rocznicy utworzenia Muzeum w dniu 2 lipca 1947 roku. Otrzymują ją wyróżniający się swoją pracą wolontariusze i koordynatorzy wolontariatu. Nagroda ma formę szklanej statuetki, do której dołączony jest oficjalny list. Na awersie statuetki umieszczony jest napis w języku polskim i angielskim „Gdyby zabrakło dziesięciu…”.

Laureaci nagrody „Gdyby zabrakło dziesięciu…” w 2015 r.

Jolanta Bąk – koordynatorka wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. Dyrektor liceum, dzięki której od kilku lat uczniowie szkoły wspierają organizację kolejnych rocznic wyzwolenia Auschwitz oraz inne działania Muzeum.

Katarzyna Chiżyńska – wolontariuszka w Centrum Badań. Wśród prac, które wykonywała, były m.in. sporządzenie not z kilkunastu tomów wspomnień byłych więźniów. Brała także udział w przygotowaniach do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Agata Czajkowska – wolontariuszka w Archiwum. Od 2010 roku wykonuje transkrypcje relacji byłych więźniów.

Klaudia Dłużak – wolontariuszka. Trzykrotnie pomagała w organizacji rocznic wyzwolenia Auschwitz.

Ganna Gawrylina – wolontariariuszka w Sekretariacie. Pomagała m.in. w organizacji 69. i 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Wykonywała także tłumaczenia na język rosyjski.

Karianne Hansen – wolontariuszka w Centrum Badań. Wykonała kwerendę w Archiwum wyszukując informacji o więźniach z krajów nordyckich. Tłumaczyła także norweską literaturę dotyczącą historii Auschwitz. Pomagała także w organizacji obchodów 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Julia Heuck – wolontariuszka w Centrum Badań. Zajmowała się m.in. transkrypcją i nanoszeniem poprawek do niemieckojęzycznych relacji znajdujących się w Archiwum Muzeum.

Sarah Seiselmayer – wolontariusz w Konserwacji w latach 2013-14. Pomagała także w organizacji 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

Natalia Timofiejewa – koordynatorka współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum Historii Mówionej w Woroneżu a Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2008. Każdego roku z Woroneża na miesięczny wolontariat w Muzeum przyjeżdża 2 studentów, którzy wykonują prace w Archiwum, Centrum Badań i Bibliotece.

Katarzyna Zięba – wolontariariuszka w Sekretariacie. Pomagała m.in. w pracach organizacyjnych 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a także bieżących działaniach sekretariatu.