Wręczenie medali "Bene Merito"Wiadomości

02.06.2015

Minister Grzegorz Schetyna wręczył we wtorek w siedzibie MSZ medal „Bene Merito” rabinowi Michaelowi Schudrichowi, Helise Lieberman oraz Jonathanowi Orensteinowi. Odznaczenie to przyznawane jest za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

- Cieszę się, że możemy się dziś spotkać i że mogę  podziękować za wasz wkład w relacje polsko-żydowskie – minister Grzegorz Schetyna powiedział, gratulując odznaczonym. Szef polskiej dyplomacji powiedział również, że  Polska docenia wysiłki, starania oraz zaangażowanie na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich i rozwój społeczności żydowskiej w Polsce. - Nasza wspólna historia nabiera dziś bez wątpienia nowego wymiaru. Cieszę się, że możemy ją razem pisać i wspólnie odczuwać z niej satysfakcje – dodał szef polskiej dyplomacji.

Rabin Michael Schudrich od ponad 10 lat pełni funkcję Naczelnego Rabina Polski. Swoją pracę rozpoczął w Warszawie, gdzie w latach 90. był przedstawicielem Fundacji Ronalda Laudera, staraniem której w 1994 roku otwarta została „Morasza Lauder” - pierwsza po wojnie szkoła żydowska w Warszawie.

Helise Lieberman – pierwsza dyrektor żydowskiej szkoły  „Morasza Lauder”. Od ponad 20 lat mieszka w Polsce razem ze swoją rodziną. Obecnie  pełni funkcję dyrektor Centrum Taubego Odnowy Życia Żydowskiego w Polsce.

Jonathan Ornstein jest założycielem i pierwszym dyrektorem Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.  W dziesiątkach wywiadów udzielonym mediom z całego świata przedstawia Polskę jako kraj, w którym Żydzi czują się czasem bardziej bezpiecznie niż w Europie Zachodniej.

Osoby odznaczone zostały docenione za działalność społeczną i edukacyjną, która bezpośrednio przekłada się na wzmocnienie dobrego wizerunku Polski za granicą.

Honorowe odznaczenie „Bene Merito” ustanowione w 2009 roku przyznawane jest przez ministra spraw zagranicznych w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

fot. Krzysztof Izdebski