Żydowska Służba PorządkowaHistoria

22.05.2015

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza 26 maja o godzinie 18:00 do Apteki pod Orłem na wykład Alicji Jarkowskiej-Natkaniec z Instytutu Judaistyki UJ dotyczący powojennych rozliczeń osób należących do Żydowskiej Służby Porządkowej (Ordnungsdienst-OD).

Żydowska Służba Porządkowa została powołana na terenie Krakowa w lipcu 1940 roku. Zgodnie z założeniem władz niemieckich miała funkcjonować jako organ Judenratu. Początkowo jej rola sprowadzała się głównie do utrzymania porządku publicznego w dzielnicach zamieszkanych przez Żydów, dostarczaniu zawiadomień i nakazów od Rady Żydowskiej. Z biegiem czasu zaostrzenie skali represji niemieckich przyczyniło się do zmodyfikowania kompetencji żydowskiej formacji policyjnej. We wspomnieniach wielu ocalonych z obozów i gett ocena funkcjonariuszy OD jest bardzo negatywna: podkreśla się służalczość wobec okupanta, agresywność w stosunku do Żydów, prześladowanie działaczy żydowskiego ruchu oporu. Większość członków policji żydowskiej, pomimo współpracy z okupantem, nie przeżyła wojny. Część ocalonych policjantów w wyniku oskarżeń o kolaborację stanęła po wojnie przed sądami polskimi i żydowskim sądem społecznym. O przebiegu procesu sądowego, rodzajach zarzutów wobec niektórych oskarżonych usłyszą Państwo w trakcie wykładu.

Po odczycie odbędzie się dyskusja.