Żydowski Uniwersytet OtwartySpołeczność

04.02.2015

UWAGA: ROZPOCZYNAMY NABÓR NA ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY!

CO TO JEST ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY - ŻUO?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy, a grono współpracujących z nami wykładowców staramy się regularnie poszerzać. Wśród nich znaleźli się już m.in prof. Monika Adamczyk Garbowska (UMCS), prof. Jacek Leociak (PAN),dr Mirosława Bułat (UJ), dr Piotr Forecki (UAM),dr Elżbieta Janicka (PAN),dr Natalia Krynicka (Sorbona), dr Joanna Lisek (UWr.), dr Tomasz Nowak (UW), dr Magdalena Ruta (UJ),dr Małgorzata Stolarska- Fronia (MHŻP), mgr Joanna Ostrowska (UJ), mgr Agnieszka Podpora (UW), mgr Zuzanna Radzik (Tygodnik Powszechny). Na zajęcia składa się kilka  bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmieniamy co semestr. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia!

Temat przewodni semestru letniego 2014/2015: Rzeczy żydowskie

Najbliższy semestr Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego poświęcimy tematowi „Rzeczy żydowskie” widzianemu w perspektywie antropologicznej i historycznej. Przyjrzymy się zależności między rzeczami a konstruowaniem i ciągłością tożsamości. Zastanowimy się nad rolą przedmiotów w przedwojennej literaturze i filmie jidysz. Poruszymy kwestie rzeczy żydowskich w czasie Zagłady oraz w okresie powojennym. Dotykając również problemu mienia żydowskiego oraz topografii symbolicznej terenu dawnego getta warszawskiego, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy przestrzeń może zostać uprzedmiotowiona.

Wykładowcy w tym semestrze:

dr Katarzyna Waszczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Blok: Rzeczy pod lupą antropologa

dr Ewa Klekot (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW)

Blok: Rzeczy i tożsamość

mgr Joanna Ostrowska (Wydział Historyczny UJ)

Blok: „Złota era” - żydowski film dźwiękowy 1933-1939

dr Joanna Lisek (UWr)

Blok: Symbolika przedmiotów w literaturze jidysz

mgr Jan Borowicz (IKP UW)

Blok: Holokaust: doświadczenie rzeczy

dr Elżbieta Janicka (Instytut Slawistyki PAN)

Blok: Rzecz, przestrzeń, władza. Topografia symboliczna terenu d. getta warszawskiego

dr Piotr Forecki (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)

Blok: Mienie żydowskie, "mienie pożydowskie" jako figury polskiego dyskursu publicznego. Genealogia, konteksty, instrumentalizacja

Program obejmuje 70h akademickich zajęć uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje oraz wizyty studyjne.

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 17.30-20.30.

Studenci UW regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: jidysz@shalom.org.pl

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 lutego.

Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Opłata semestralna zwykła: 150,00 zł

Opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100,00 zł

Więcej informacji na stronie http://www.jidyszland.pl/index.php/pl/uo