Żydzi w JarosławiuHistoria

16.03.2015

"Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne i współczesne" to nowa książka Jerzego Czechowicza, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Edytorial.

Książka została podzielona zasadniczo na trzy części. Część I, Historia Żydów jarosławskich, to przedstawienie informacji o ogólnej historii, obiektach, kulturze w Jarosławiu. W części II, Martyrologia, zebrano wiadomości traktujące o martyrologii Żydów w okresie okupacji w Jarosławiu i okolicy (np. gminy Chłopice, Wiązownica, Pruchnik, Sieniawa, Radymno), o czasach okrucieństwa wojny. Ostatnia, III część, Czasy powojenne i współczesne, to obraz okresu powojennego, pełnego zawirowań, czasem trudnego do zrozumienia, o odruchach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W każdej z części znajdują się liczne ciekawostki, także te mało znane oraz nigdzie dotąd niepublikowane. W dużej części książka powstała w oparciu o relacje, wypowiedzi i wspomnienia naocznych świadków, często już dzisiaj nieżyjących. W końcowej części publikacji znajduje się słownik wybranych terminów i znaczeń. Dodano także aneks (trzy załączniki) oraz obszerny wykaz bibliograficzny, który pozwala na pełniejsze studiowanie problematyki żydowskiej, jak również na podjęcie kolejnych badań dotyczących historii Żydów w Jarosławiu oraz jego okolicach. Dopełnieniem treści jest bogaty i zróżnicowany materiał graficzny w postaci ponad stu fotografii (zarówno współczesnych, jak i archiwalnych), dokumentów (np. metryki, świadectwa itp.), pocztówek.

O AUTORZE: Przewodnik turystyczny, terenowy na obszarze województwa podkarpackiego, członek Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników Terenowych i Pilotów Wycieczek. Autor licznych wystaw, odczytów i artykułów o historii i zabytkach Jarosławia, publikowanych w prasie lokalnej oraz Rocznikach Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i innych. Jest laureatem nagrody honorowej „Jarosława 2000” w dziedzinie aktywności społecznej. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia, złotą odznaką SMJ. Wydał „Jarosław. Przewodnik” (2014).